Sprawozdania miesięczne z czynności Towarzystwa...

CAHJP Code: 
HM3/1079.17
Collection name: 
`TOZ`. Tow. ochrony zdrowia ludności żyd. w Polsce. Odział we Lwówie
Original name: 

Sprawozdania miesięczne z czynności Towarzystwa szerzenia hygjeny, dotyczące działalności sanitarno-lekarskiej i propagandy hygjeny wsród ludności żydowskiej we Lwowie i w innych miastach Galicji: Skole, Brody, Stryj, Żółkiew, Grodek Jag., Brzeżany, Kopyczyńce, Przemyśl, Kołomyja i innych; z wykazem zakładów wychowawczo-nauczalnych, w których prowadzono odczyty, razdawano leki, odzież, przedmioty hygjeniczne.

Date of item:

from: 
1923
Size: 
103
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГІАУ Львів, ф.503, оп.1, д.17