רישומי עט מבתי כנסת מעץ (לפי תמונות באנציקלופ...

CAHJP Code: 
PL 449
Original name: 

רישומי עט מבתי כנסת מעץ (לפי תמונות באנציקלופדיות וספרים אחרים) מפולין, רוסיה וליטא

English name: 
Sketchings from Wooden Synagogues in Poland, Russia, Lithuania
Country: 
Origin: 
I.K.G. Wien