1. Sprawozdanie dot. XIII Konferencji Organizac...

CAHJP Code: 
HM3/871.32
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

1. Sprawozdanie dot. XIII Konferencji Organizacji Syjonistycznej Małopolski Wschodniej, odbytej we Lwowie. Rezolucja polityczna Konferencji.2. Spawozdanie dot. zebrania publicznego, zwołanego przez Komitet lokalny Organzacji Ogólno-Syjonistycznej w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
13
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.1065