"Sprawozdanie sytuacyjne dot. działalności str...

CAHJP Code: 
HM3/871.05
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Sprawozdanie sytuacyjne dot. działalności stronnictw żydowskich" na terenie woj. krakowskiego za m. grudzień 1921 r.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.65