1.Sprawozdania dot. zgromadzeń żydowskich parti...

CAHJP Code: 
HM2/8653.16
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

1.Sprawozdania dot. zgromadzeń żydowskich partii i stowarzyszeń w miejscowościch:Kołomyja, Stryj, Horodenka, Knihinicze, Stanisławów. 2.Rozporządzenie dot. zapobiegania ekscesów antyżydowskich. 3.Doniesienie na rabina Landaua z Bursztyna 4.Materiały dot. nadużyć w Gminie żydowskiej w Tłumaczu. 5.Akcje protestacyjne w miejscowościach: Tłumacz, Rohatyn, Nadwórna, Kopyczyńce w sprawie polityki angielskiej w Palestynie. 6.Wybory do Rady Gminy wyznaniowej żydowskiej w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1934
Size: 
69
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.1081