Odezwy, sprawozdania, korespondencja i inne mat...

CAHJP Code: 
HM2/9575.5
Collection name: 
Nadprokuratorya Państwa we Lwowie
Original name: 

Odezwy, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. przekazania rocznej kwoty na utrzymanie „izraelickiego duszopasterza” i szkolnika przy zakładach karnych we Lwowie od gmin żydowskich w: Czerniowice, Radautz, Kozłów, Wiznitz, Podkamień, Knihynicze, Stratyn, Rohatyn, Kuty, Kimpulung, Husiatyn, Chodorów, Bojan, Krosno, Gurahumora, Przemyślany, Suczawa, Witków Nowy, Skała, Niżankowice, Seret, Jezierzany, Śniatyn.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
104
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.156, оп. допол., д.88