1. Rozporządzenia, sprawozdania, korespondencja...

CAHJP Code: 
HM2/9489.4
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Rozporządzenia, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. przebywania w Galicji Żydów rosyjskich, powracających z Ameryki i Paryża do Oświęcima i Brodów. 2. Wykazy Żydów rosyjskich pozostających i wydalonych z: Biała, Skałat, Przemyślany, Złoczów, Rawa Ruska i Brody.

Date of item:

from: 
1883
Size: 
96
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.3116