1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inn...

CAHJP Code: 
HM2/9488.7
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. wydalenia z kraju do Rosji Żydów z miejscowości: Brody, Skałat, Biała, Przemyślany i Jaworów do Radziwiłłowa i Podwołoczysk. Wykazy. 2. Sprawozdania statystyczne dot. ilości Żydow-emigrantów w Brodach. 3. Sprawozdania o powracających z Ameryki Żydach rosyjskich i zatrzymujących się w Oświęcimu, Przemyślu i Jarosławiu. 4. Materiały o Żydach – handlowcach z Rosji, przebywajcych w Galicji.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
181
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.3111