W sprawie dopuszczania Wigdora Horowitza, kandy...

CAHJP Code: 
HM3/661.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie dopuszczania Wigdora Horowitza, kandydata rabinackiego z Baranowa, do egzaminu z wykształcenia ogόlnego, potrzebnego dla pełnienia urzędu rabina.

Date of item:

from: 
1912
Size: 
21
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15761