Kolyndiany

שם באנגלית: 
Kolyndiany
שם באוקראינית: 
Колиндяни
שם בפולנית: 
Kołędziany