Bzhezhany

שם באנגלית: 
Bzhezhany
שם באוקראינית: 
Бережани
שם בפולנית: 
Brzeżany