Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Towarzystwa dobroczynnego "Chewra kadisza" dla niesienia pocztu pośmiertnego zmiarłym Żydom i pogrzebu według obrzadku mojżeszowego w Miłówce, z dołączeniem statutów. Zawierają akta ukarania i przekrocenia działalnosci stowarzyszenia "Chewra kadisza" za urzadzenie prywatnych domów modlitwy bez zezwolenia Izraelickiej gminy wyznaniowej w Miłowcu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1914
Size: 
63
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2598
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Towarzystwa dla udziełania młodzieży nauk religii mojżeszowej i zapoznanie jej z zasadami Talmudu "Jeschiwas Eiz Chaim" we Lwowie, z dołączeniem statutów. W sprawie: Wykaz nazwisk założycieli tego Tawarzystwa wsród których rabiny Tzwi Hirsch Ornstein, Abraham Leib Bach, Uri Wolf Salat, Saul Rokach i Leib Braude; Odpowiedz na oskarzenie anonimowe w używaniu funduszów stowarzyszenia do interesów lichwiarskich i jego lokalu jako schronisko dla zbiegów wojskowych, z wiadomościami dziejowymi, dotyczącymi działalnosci "Jeschiwas Eiz Chaim" we Lwowie (1905).

Date of item:

from: 
1884
  -  
to: 
1910
Size: 
47
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2574
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1399.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu stowarzyszenia "Zichron huraw Uri Zew Wolf" we Lwowie (pamięci ojca rabina Meszulima Salata Wybranówskiego) z dołączeniem statutu. Zawierają zawiadomienie przewodniczącego Markusa Hübsa z 1904 r. ze wyżej wymienione stowarzyszenie już nie istnieje.

Date of item:

from: 
1899
  -  
to: 
1913
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.482
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutów żydowskich sto...

CAHJP Code: 
HM3/1299.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutów żydowskich stowarzyszeń dobroczynnych w miejscowościach na litery (H-T): "Stowarzyszenia ku nieseniu pomocy ubogej ludności żydowskiej w Galicjii" i "Dam żydowskich "Judith" w Nadwornej, "Chesed weemes" w Probużnie, "Chewra kadisza" i "Nosse hamita" w Perehinsku, "Lomdej Miszneies" w Przemyślu, "Ahawath Chesed" w Peczeniżynie, Stowarzyszenia sapomocy "Ezra" w Rożniatowie, "Humanitarne towarzystwo rękodzielników" w Rohatynie, "Gmiles chesed" w Sokołowie, "Humanitarer Heirats ausstatungs farein ("Humanitarne ziednoczenie weselno-posagowe") "Jednośc" w Stanisławowie, "Talmud-Tora" w Skole, "Hachnasas kalah et Gmilus Chasadim" ("Braut Unterstüzungs Verein") w Tyczynie.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
148
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.325
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Towarzystwa ta...

CAHJP Code: 
HM3/1298.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Towarzystwa talmudyczno-naukowego "Chewra Misznajes" w Głogowie. Zawierają Protokół walnego zebrania Towarzystwa talmudyczno-naukowego z imionami jego członków.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.311
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutu odziału prowinc...

CAHJP Code: 
HM3/1298.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu odziału prowincjalnego Stowarzyszenia "Szlomej imunej Israel" ("Pokój dla wiernych israelitów") Organizacji Żydów-ortodoksów w Czortkowie.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.258
Site collections: 

Protokoły, sprawozdania, korspondencja i nne ma...

CAHJP Code: 
HM2/9259.8
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korspondencja i nne materiały dot. zatwierdzenia statutu i rejestracji oddziału Stowarzyszenia Pogrzebowego Dobroczynnego i Wzajemnej Pomocy "Chewra Kedosza Gomle Chesed" w Busku.

Statut.

 

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1930
Size: 
26
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.315
Site collections: 

Korespondencja dot. zatwierdzenia statutu oddzi...

CAHJP Code: 
HM2/9257.11
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja dot. zatwierdzenia statutu oddziału towarzystwa "Agudath Israel" w Glinianach.

Statut.

 

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.9078
Organizations: 
Site collections: 

Korespondencja dot. zatwierdzenia statutu oddzi...

CAHJP Code: 
HM2/9257.10
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja dot. zatwierdzenia statutu oddziału towarzystwa "Agudath Israel" w Kamionce Strumiłowej.

Statut.

Date of item:

from: 
1928
  -  
to: 
1931
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.9077
Organizations: 
Site collections: 

Statut i wykazy członków zarządu towarzystwa /"...

CAHJP Code: 
HM2/9249.5
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Tarnopoliu
Original name: 

Statut i wykazy członków zarządu towarzystwa "Agudat Israel" w Tarnopolu.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1937
Size: 
31
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.3, оп.2, д.1448
Site collections: