W sprawie  spadkowej po Libie z Hechtów Tennenb...

CAHJP Code: 
CD/376.15
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Libie z Hechtów Tennenbaum (żona kupca) z m-ka Chorostków.
W sprawie oraz:
- akt zejścia i poswiadczenie metrykalne śmierci;
- wykaz spadkobierców;
- inwentarz spadku.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1926
Size: 
128
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.754
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Chaimie Leibie Thein (k...

CAHJP Code: 
CD/376.14
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Chaimie Leibie Thein (krawiec) z m-ka Chorostków.
Akt zejścia i wykaz spadkobierców.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1922
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.753
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Leibiszu Brandesie (kup...

CAHJP Code: 
CD/376.13
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Leibiszu Brandesie (kupiec) z m. Kopyczyńce.
Akt zejścia i wykaz spadkobierców.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
37
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.641
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Chawie Breitel zam. Gel...

CAHJP Code: 
CD/376.12
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Chawie Breitel zam. Gelkopf z m-ka Chorostków.
W sprawie oraz:
- inwentarz majątku;
- akt zejścia i poświadczenie metrykalne smierci (1912);
- wykaz spadkobierców.

Date of item:

from: 
1912
  -  
to: 
1922
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.640
Site collections: 

W sprawie  pozewu Simona Scherza (kupiec) w m. ...

CAHJP Code: 
CD/376.11
Original name: 

W sprawie  pozewu Simona Scherza (kupiec) w m. Kopyczynce przeciw Gospodarczo-handlowej spółce filii "Silskoho Hospodara" w Kopyczyńcach o uznanie umowy kupna-sprzedaży realności za nieważną.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1923
Size: 
280
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.619
Site collections: 

W sprawie  pozewu Abrahama i Józefa Festing (wł...

CAHJP Code: 
CD/376.10
Original name: 

W sprawie  pozewu Abrahama i Józefa Festing (właścicieli realności w Celejowie) z. m. Czortków przeciw gminie Celejów  (pow. Kopyczyńce) o uznanie nieistnienia praw łamania i pobierania kamieni przez gminę z parceli powodowych.
Kopii z mapy katastralnej

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1923
Size: 
183
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.615
Site collections: 

W sprawie  pozewu Israela Gelmana w m-ku Suchos...

CAHJP Code: 
CD/376.09
Original name: 

W sprawie  pozewu Israela Gelmana w m-ku Suchostaw przeciw Petrowi Małajnowi w m-ku Jabłonów o naruszenie w posiadaniu najemnem sadu owocowego w Jabłonowie (pow. Kopyczyńce).

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
23
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.590
Site collections: 

W sprawie  pozewu Meni Brünstein zam. Zuckerman...

CAHJP Code: 
CD/376.08
Original name: 

W sprawie  pozewu Meni Brünstein zam. Zuckerman (właścicielka realnosci) i Itty Brünstein w m. Trembowla przeciw Mojżeszowi Herschowi Gelmanowi (kupiec) w m-ku Suchostaw o uznanie umowy kupna-sprzedaży części realności w Suchostawie za nieważną.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
55
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.585
Site collections: 

W sprawie  spadkowej po Chaje Rozie z Aschkenas...

CAHJP Code: 
CD/376.07
Original name: 

W sprawie  spadkowej po Chaje Rozie z Aschkenasów Wallach (żona kupca) z Chorostkowa.
W sprawie oraz:
- wykaz spadkobierców;
- akt zejścia;
- poświadczenie metrykalne śmierci Chaji Rozy Wallach;
- świadectwo urodzin Anczela Wallacha;
- metryka śmierci i pogrzebu Izaka Wallacha (1924) .

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1924
Size: 
27
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.383
Site collections: 

W sprawie  pozewu Chanci Laji Fried  w m-ku Cho...

CAHJP Code: 
CD/376.06
Original name: 

W sprawie  pozewu Chanci Laji Fried  w m-ku Chorostków przeciw Herszowi Salzbergowi (kupiec) z m-ka Chorostków o oddanie posiadania realności i odwołania darowizny.

Date of item:

from: 
1920
  -  
to: 
1921
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.353
Site collections: