W sprawie  pozewu Simona Scherza (kupiec) w m. ...

CAHJP Code: 
CD/376.11
Original name: 

W sprawie  pozewu Simona Scherza (kupiec) w m. Kopyczynce przeciw Gospodarczo-handlowej spółce filii "Silskoho Hospodara" w Kopyczyńcach o uznanie umowy kupna-sprzedaży realności za nieważną.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1923
Size: 
280
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.619
Site collections: