הצעיר

Заголовок: 
הצעיר
Subtitle: 
ירחון לספרות יפה ולעניני החיים
Editor/Editors: 
יצחק פרנהוף, יצחק מרגוליות
Publisher: 
Lazar Bernstein
Publishing place: 
Złoczów
Typography: 
E. Salat, Lemberg
Published from: 
1910
Published until: 
1910
Мова: 
Description: 

A periodical of the young generation of Hebrew writers in Galicia, which was planned as a monthly but published only one issue

Remarks: 

תוכן: 'פרוגרמה של המעיר' (בפתח); פהן, ראובן, 'מקצה אל קצה (צורתו הרוחנית של צעיר גאליצי)' – סיפור (1—11); ברש, אשר, לבוב, 'בלילות הלבנה' (שיר) (12—13; חלטניקוב, שמאי, 'העצבן' – סיפור (14—19); אימבר, שמואל יעקב, שיר – בתרגום מכ"י (20); פרנהוף, יצחק, 'מתנגדים' – סיפור (21—29); עגנון, שמואל יוסף, 'גר צדק' – סיפור (30—33); ברנר, יוסף חיים, 'משרטוטי עט עופרת' – סיפור (34—36); לבסנרט, אברהם, 'יוסף דילה רינה'.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 646 .

Object type: 
Periodical