הצופה לבית ישראל

Заголовок: 
הצופה לבית ישראל
Subtitle: 
צופה ומביט על כל הנעשה בקרב בית בית ישראל וכל הנוגע בספרות העברית
Editor/Editors: 
גרשם בדר
Publisher: 
Gustav Bader
Publishing place: 
Kraków
Typography: 
Josef Fischer
Published from: 
1890
Published until: 
1891
Мова: 
Description: 

A literary periodical, including mainly wide-ranging articles by the editor about the Jewish people and contemporary Galician Jewry, literary works, biographies, Wissenschaft des Judentum articles, and literary criticism. Most of the contributors were from Galicia, and a few from outside the region. Four issues appeared.

Remarks: 

הצופה לבית ישראל: צופה ומביט על כל הנעשה בבית ישראל וכל הנוגע בספרות העברית, בו יבואו: א) מאמרים לשאלות הזמן הנוגעות לבני ישראל. ב) פרקים מדברי ימי עמנו, חכמינו וסופרינו. ג) בינה במקרא, מדרש ואגדה. ד) בקרת ספרים וביבליוגרפיא. ה) שירים, מליצות ומכתמים. ו) ספורים, תמונות ומחזות מחיי העם. ז) ידיעות הטבע. ודרכי רפואה.  

חוברת א: תר"ן 1890. 34 עמ'.; חוברות ב, ג-ד: תרנ"א, בכל אחת 24 עמ'. 

חוברת א:

1—4 – גרשם בדר, 'פתח דבר'

4—17 – [גרדם בדר], 'משא ישראל בכל ארצות פזוריו'

17—19 - 'דגול מרבבה': על אדם מיצקייביץ'

19—23 – בדר, גרשם, 'הדלות: ספור'

23 – מנדלקרן, שלמה, 'אבן בחן' 

24 – מו"ח [מרדכי וייסמן-חיות], 'מכתמים'

25 – מליס, הרמן, 'ציון לנפש חיה: היא מצבת קבורת אליהו ארשאנסקי ז"ל'

26—29 – המו"ל [גרשם בדר], 'צנא מלא ספרא': ביקורות על הספרים 'אלה תולדות הרב [...] פאביוס מיעזעס [...]' (26—27) ו'שירי ישרון עפ"י לורד בירון', מאת שלמה מנדלקרן (27—29)

29—32 – מודעות

חוברת ב:

3—47 – בדר, גרשם, 'חזון גאליציא'

47—50 – בן פז"י, 'ערך מלין' – מאמר בלשני

50—54 – לוויזון, אברהם (מלקט), 'משלי קדמונים הנאמרים בכל לשון בני אדם ומקורם בתנ"ך, תלמוד ומדרשים', שלח יהודה לייב לוויזון משטוקהולם, אחי המלקט

55—56 – המו"ל [גרשם בדר], 'מבי מדרשא דגליציא', פרק שני (החלק הראשון הופיע בכתב העת 'העברי, תרמ"ט, מ"ב).

56 – 'בשוק של הספרות': רשימת פרסומים חדשים

חוברת ג:

57—62 – בדר, גרשם, 'צרכי עמי בגליציא'

62—71 – 'צרור מכתבים' – התכתבות ספרותית בין יעקב רייפמן משברשין שברוסיה למנחם מנדל מיילס מפיריאטין שבגליציה

72—75 – פריד, שלמה, 'כרון לחכם שמת': על פטירת הסופר יהודה לייב ניימן מבוברויסק

76 – ניימן, יהודה לייב, 'נטע-נעמן: מכתמים', הביא לדפוס שלמה פריד

79—80 – לוויזון, יהודה לייב, 'לזכרון בהיכל ה'': על מגילת אבן הפינה לבית הכנסת בשטוקהולם

80 – 'בשוק של הספרות': רשימת פרסומים חדשים

חוברת ד:

81—87 – מיילס, מנחם מנדל, 'זכרונות (לתולדות ר' מיכל ב"ר אהרן דוד גארדאן ז"ל)'

87—100 – לנדסברג, לייב, 'ר' מאיר והכותים'

101—104 – לוויזון, אברהם (מלקט), 'משלי קדמונים [...]', המשך

104 – מנדלקרן, שלמה, 'צרכי עמנו' – שיר.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 627 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 359—360.

Object type: 
Periodical