שם ויפת

Заголовок: 
שם ויפת
Subtitle: 
מכתב עתי
Editor/Editors: 
ישראל רל
Publisher: 
Isidor Rall
Publishing place: 
Lemberg
Typography: 
Anna Wajdowicz (vormals Poremba), Felix Bednarski
Published from: 
1887
Published until: 
1888
Description: 

A Maskilic periodical including articles and poetry of which four issues appeared.

Remarks: 

מידי 6 שבועות, 4 חוברות, בעריכת ישראל רל, דפוס אנה ויידוביץ' (חוברת 1) ודפוס פליכס בדנרסקי (חוברות 2—4), למברג 1887 (חוברת 1) – 1888 (חוברות 2—4).

בשעריהן של חוברות 1—3: "יוצא לאור מאתו אחת לששה שבועות', בשער חוברת 4 – "יוצא לאור מאתו ארבע פעמים בשנה".

עמודים: 1 – 36; 2 – 32; 3 – 30; 4 – 32.

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 750 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 337—338. 

Object type: 
Periodical