יעקב פרידמאן און זיין פאעטישער גייסט

Author: 
פודריאצ'יק, אליעזר
Publication title: 
יעקב פרידמאן און זיין פאעטישער גייסט
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 138 (1994), 49—52
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1994
Publication Language: