הכרוניקה של אברהם ליעונוביץ והלאומיות הרוסינית בגליציה

Author: 
אחיעזר, גולדה
Title: 
הכרוניקה של אברהם ליעונוביץ והלאומיות הרוסינית בגליציה
Published in: 
הנ"ל, מגמות ותהליכים בהתפתחות תודעתם ההיסטורית של הקראים במזרח אירופה במאות הי"ז-הי"ט, דוקטורט, 176—183.
Publisher: 
האוניברסיטה העברית בירושלים
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2008
Publication Language: 
Subjects: