Sprawozdania finansowe, protokoły, korespondenc...

CAHJP Code: 
CD/374.12
Original name: 

Sprawozdania finansowe, protokoły, korespondencja i inne materiały dot. udziełenia finansowego na utrzymanie szpitalu żydowskiego w m. Tarnopol.

Date of item:

from: 
1925
  -  
to: 
1926
Size: 
67
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.461, оп.1, д.1
Site collections: