Sprawozdania sytuacyjne dot. stanu biezpieczeńs...

CAHJP Code: 
CD/374.04
Original name: 

Sprawozdania sytuacyjne dot. stanu biezpieczeństwa, ruchu społecznego i politycznego między innym i o Żydach w powiecie trembowelskim za lata 1927-1928.

Date of item:

from: 
1926
  -  
to: 
1928
Size: 
171
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.277, оп.1, д.189
Site collections: