Lista członków Zarządu oddziału Lwowskiego Zwią...

CAHJP Code: 
HM3/1416.24
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Lista członków Zarządu oddziału Lwowskiego Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski z wykazem zawodu i adresy prywatnej.
Lista delegatów uprawnionych do głosowania na Zjeżdzie okręgu Lwowskiego (2.09.1934).

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1934
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.231
Site collections: