Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Klasnie. Zawierają protokół posiedzenia Rady gminnej z powodu wprowadzenia zmian do statutu gminnego z wykazem nazwisk przełożonych.

Date of item:

from: 
1898
  -  
to: 
1905
Size: 
43
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.123
Site collections: