Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1409;.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Monasterzyskach, dotyczących podwyszenia poborów domestykalnych i taksy pogrzebowej. Zawierają przeliminarz budżetówy za 1900-02 rok, i wykaz płatników datków gminnych.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1908
Size: 
145
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.98
Tags: 
Site collections: