Korespondencja w sprawie zatwiedzenia wniesiony...

CAHJP Code: 
HM3/1407.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwiedzenia wniesionych zmian do statutów gmin żydowskich w miastach Budzanów i Uście Zielone.
Zawierają kosztorys względem rekonstrukcji łazni rytualnej i zamknięcie rachunków izraelickiej gminy wyznaniowej w Uściu Zielonym.

Date of item:

from: 
1907
  -  
to: 
1909
Size: 
33
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.1150
Tags: 
Site collections: