Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na nadużycia i przekrocenia statutów wyborczych, który stali się podczas wyborów do zwierchności gmin żydowskich i zarządów bożniczych, i na nieprawne ukonstytuowanie nowoobranych zarządów wyznaniowych z miast: Mielec, Bukowsko, Buczacz, Lutowiska, Sadagóra, Halicz, Dubiecko, Przemyśl, Ottynia, Sołotwina, Chodorów, Dobczyce, Klasno, Dąbrowa, Gwożdziec, Nisko, Strzeliska, Trembowla, Żurawno, Radymno, Wieliczka, Kulików, Rozdól.
Zawierają rownież rozpatrzenie zażalen na wyniki wyborcze w gminach nieżydowskich.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
146
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.627
Tags: 
Site collections: