Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na nadużycia przełożonych izraelickich gmin wyznaniowych, dotyczących  ukladania statutów, zawyszonych poborów domiestykalnych i nieprawidłowego prowadzenia księg metrykalnych z miast: Sokołówka, Mikołajów, Śniatyn, Drohobycz, Limanowa, Marjampol, Mielec.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1904
Size: 
48
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.556
Site collections: