Korespondencja w sprawie zmiany statutu "Stowar...

CAHJP Code: 
HM3/1399.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zmiany statutu "Stowarzyszenie żydowskich Pań dobroczynności w Przemyślu"; celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy chorym i ubogim położnicom.

Date of item:

from: 
1876
  -  
to: 
1910
Size: 
36
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.56
Site collections: