Sprawozdanie z lustracji oddziału stowarzyszeni...

CAHJP Code: 
HM2/9259.4
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Sprawozdanie z lustracji oddziału stowarzyszenia "Jad Charuzim" oraz statut i wykazy członków zarządu oddziału stowarzyszenia "Opieka nad Żydowską Młodzieżą Skautową "Haszomer Hacair" w Kamionce Strumiłowej.

Date of item:

from: 
1929
  -  
to: 
1939
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.311
Tags: 
Site collections: