Sprawozdania Powiatowej Komendy Policji Państwo...

CAHJP Code: 
HM2/9253.19
Original name: 

Sprawozdania Powiatowej Komendy Policji Państwowej w Złoczowie dot. utworzenia i działalności Oddziałów stowarzyszeń Jugendverein Zukunft i Poalej Syjon w Złoczowie.

Date of item:

from: 
1926
  -  
to: 
1926
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.769
Site collections: