Sprawozdania Starostw Powiatowych woj. tarnopol...

CAHJP Code: 
HM2/9253.15
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Sprawozdania Starostw Powiatowych woj. tarnopolskiego dot. istnienia i działalności Poalej Syjon i Bundu na terenie ich powiatów.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1926
Size: 
243
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.474, 475
Site collections: