Arkusz ewidencyjny i wykaz członków zarządu /Ży...

CAHJP Code: 
HM2/9250.20
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Buczaczu
Original name: 

Arkusz ewidencyjny i wykaz członków zarządu Żydowskiego Towarzystwa Szkoіy Ludowej i Średniej w Buczaczu.

Statut.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1938
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.8, оп.1, д.250
Tags: 
Site collections: