Korespondencja dot. wyborόw zarządόw Stowarzysz...

CAHJP Code: 
CD/312.01
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Buczaczu
Original name: 

Korespondencja dot. wyborόw zarządόw Stowarzyszeń "Gmilath Chesed" w  Monasterzyskach i w Buczaczu.
Wykazy członkόw nowych zarządόw (1938).

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1939
Size: 
16
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.8, оп.1, д.244
Tags: 
Site collections: