Sprawozdania z działalności finansowo-gospodarc...

CAHJP Code: 
HM2/9242.8
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Sprawozdania z działalności finansowo-gospodarczej za r.1935 gmin żydowskich w Husiatynie, Probużnie, Chorostkowie.Budżet i lista płatników składki na r.1936 gminy żydowskiej w Probużnie.

Date of item:

from: 
1935
Size: 
78
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.3021