Budżety gmin żydowskich w Baryszu i Uściu Zielo...

CAHJP Code: 
HM2/9241.6
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Budżety gmin żydowskich w Baryszu i Uściu Zielonym.

Date of item:

from: 
1936
Size: 
28
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.3014