Zarządzenia, skargi, pokwitowania, wykazy i inn...

CAHJP Code: 
HM2/8298.12
Collection name: 
Lanckorońscy
Original name: 

Zarządzenia, skargi, pokwitowania, wykazy i inne materały w sprawie dot. przymusowej spłaty przez Żydów miast Rozdół i Chodorów podatków wojskowych.

Date of item:

from: 
1720
Size: 
165
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.181, оп.2, д.1036