Wyciągi z rejestru kar dot. naruszenia zasad ha...

CAHJP Code: 
HM2/8298.2
Collection name: 
Lanckorońscy
Original name: 

Wyciągi z rejestru kar dot. naruszenia zasad handlu przez szynkarza Arona Laxa w Rozdołe.

Date of item:

from: 
1867
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.181, оп.1, д.5673