Kontrakt na arendę browareń w Biskupicach i Dom...

CAHJP Code: 
HM2/8297.20
Collection name: 
Lanckorońscy
Original name: 

Kontrakt na arendę browareń w Biskupicach i Domosławicach zawarty z Moszkiem Judkowiczem.

Date of item:

from: 
1637
Size: 
5
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.181, оп.1, д.4622