Sprawozdanie i korespondencja w sprawie lustrcj...

CAHJP Code: 
HM2/8293.4
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Sprawozdanie i korespondencja w sprawie lustrcji gminy żydowskiej w Dobromilu.

Date of item:

from: 
1906
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51b, д.163