Zarządzenia w sprawie spłaty podatków przez gmi...

CAHJP Code: 
HM2/8192.13
Collection name: 
Documents on the Material Standing of Jews in Western Oblasts of Ukraine
Original name: 

Zarządzenia w sprawie spłaty podatków przez gminy żydowskie Biały Kamień (1784) i Głobikowa Górna (1793) na rzecz miast.

Date of item:

from: 
1784
Size: 
4
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.141, оп.1, д.21-22