Korespondencja ze Starostwami w Brzozowie, Bors...

CAHJP Code: 
HM3/1282.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze Starostwami w Brzozowie, Borszczowie i Husiatynie dot. przeprowadzenia wyborów do Rad i zwierchności Izraelickich gmin wyznaniowych w Dynowie, Borszczowie i Chorostkowie. Zawierają protesty dokonanym wyborom i korespondencją z powodu zmieńszenia iłości członków Rady gminnej w Dynowie.

Date of item:

from: 
1912
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15482