Lista płac stowarzyszenia "Marbicej Tora" w Sta...

CAHJP Code: 
HM2/9136.3
Collection name: 
Wojewódzkie Biuro Funduszu Pracy w Stanisławowie
Original name: 

Lista płac stowarzyszenia "Marbicej Tora" w Stanisławowie.Statut.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
55
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.263, оп.1, д.1261