Arkusze ewidencyjne i wykaz członków zarządów S...

CAHJP Code: 
HM2/9112.8
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Arkusze ewidencyjne i wykaz członków zarządów Stowarzyszenia Żydowskiego "Herzliah" w miejscowościach: Broszniów, Rożniatów, Kołomyja.

Date of item:

from: 
1930
Size: 
12
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.2, оп.3, д.1143