Protokoły i korespondencja z towarzystwem "Beth...

CAHJP Code: 
HM2/8889.2
Collection name: 
Urząd gminy w Knihinin-kolonia
Original name: 

Protokoły i korespondencja z towarzystwem "Beth Israel" w Knihinin-kolonia dot. budowania domu modlitwy. Plan domu modlitwy w Knihinin-kolonia.

Date of item:

from: 
1905
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.28, оп.1, д.79