הזמנה לחתונה של מיכאל העניג ויהודית וולק

CAHJP Code: 
PL 251; CDB156
Original name: 

הזמנה לחתונה של מיכאל העניג ויהודית וולק

Date of item:

from: 
1925
Size: 
1
Language: 
Country: 
Community: