Korespondencja z Starostwem w Zborowie, w spraw...

CAHJP Code: 
HM3/1086.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Zborowie, w sprawie rozpatrzenia protestów opozycji przeciw przeprowadzonym wyborom Rady Izraelickiej gminy wyznaniowej w Jeziernej. W sprawie wykaz nazwisk członków nowoobranej Rady gminnej.

Date of item:

from: 
1910
Size: 
48
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15398