Korespondencja z Starostwem w Dobromiliu, dotyc...

CAHJP Code: 
HM3/1085.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Dobromiliu, dotycząca odrzucenia protestu przeciw wyborom Rady Izraelickiej gminy wyznaniowej w Birczy.

Date of item:

from: 
1905
Size: 
41
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15385