Inwentarz danin od Żydów miasta Rozdół, gospoda...

CAHJP Code: 
HM3/919.11
Collection name: 
Lanckorońscy
Original name: 

Inwentarz danin od Żydów miasta Rozdół, gospodarzy i komorników za rok 1828.

Date of item:

from: 
1828
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.181, оп.1, д.1309