Inwentarz czyńszów od chrześcijan i Żydów miast...

CAHJP Code: 
HM3/919.10
Collection name: 
Lanckorońscy
Original name: 

Inwentarz czyńszów od chrześcijan i Żydów miasta Rozdola za rok 1827-28.

Date of item:

from: 
1827
Size: 
36
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.181, оп.1, д.1304