Świadectwa urodzin, zaślubin, zgonów i ubóstwa,...

CAHJP Code: 
HM3/916.05
Original name: 

Świadectwa urodzin, zaślubin, zgonów i ubóstwa, wydane przez Urząd metrykalny izraelicki z miast wojewódstwa stanisławowskiego: Bolechów, Bursztyn, Czernelica, Gwożdziec, Kołomyja, Rohatyn, Rozdól, Skole, Stanisławów, Storożyniec, Tyszkowce.

Date of item:

from: 
1918
Size: 
26
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.701, оп.1, д.309